De patronen die in de glazen worden bevestigd zijn geen scherpe patronen. Het slaghoedje is afgeslagen en in de huls bevindt zich geen kruitlading. De gebruikte huls is gereinigd. 

Het bezit van dergelijke gebruikte hulzen is toegestaan op grond van de Regeling Wapens en Munitie, artikel 18.1 sub f, zolang zij niet bestemd zijn om te worden herladen. Het spreekt voor zich dat dit hier niet de bedoeling is. De patroon zit immers permanent vast in het glas.

In de kogel is in het gedeelte dat in de huls geklemd zit een gat geboord waardoor deze kogel onbruikbaar is geworden. De dummykogel is dus niet bestemd of geschikt om daarvan munitie te maken. Het geheel is op deugdelijke wijze permanent in het glas bevestigd en valt dan ook niet onder de werking van de Wet wapens en munitie (WWM). 

Op aanvraag worden de originele gegevens van de leverancier verstrekt.